Ερασιτέχνης Καλλιτέχνης (Λάτρης της Τέχνης)

Amateur Artist (Art Lover) is a ΑΣΗΜΙ μέλος σε επίπεδο της Παγκόσμιας Ένωσης Καλλιτεχνών™ ℠ ®. All amateur artists/art lovers who want to progress in the fine art fields are welcome to apply.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμμετοχής στο WAA, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει τρία δικά του έργα τέχνης (ή να παρέχει τρεις συνδέσμους δικών έργων τέχνης) στο WAA για τον σκοπό της επανεξέτασης και της αξιολόγησης των προσόντων του συμμετέχοντα. Υποβάλετε τα έργα τέχνης σας (ή συνδέσμους έργων τέχνης) στη διεύθυνση https://waa.world/submitting-artwork-for-gallery/ μετά την ΕΓΓΡΑΦΗ για συμμετοχή. Εάν δεν λάβει τα έργα τέχνης (ή τους συνδέσμους έργων τέχνης) του συνεργάτη μετά από 90 ημέρες από την εγγραφή, η WAA θα εκδώσει ένα «Πιστοποιητικό καλής φιλίας WAA» (αντί για ένα Πιστοποιητικό Μέλους) σε αυτόν. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Καλής Φιλίας δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα μέλους.

Πλεονεκτήματα Συμπεριλαμβανομένων*:

  • The Official WAA Amateur Artist (Art Lover) Certificate
  • Λίστα καλλιτεχνών στον ιστότοπο της WAA
  • Member’s Own-Name Gallery Page (Per Submission)
  • 100% χωρίς προμήθεια (Μπορείτε να αναφέρετε τις δικές σας τιμές για να πουλήσετε τα έργα σας στη γκαλερί και δεν υπάρχουν προμήθειες κατά την πώληση.)
  • Εισαγωγή στον ιστότοπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. (Εάν επιλεγεί από τους συντάκτες)
  • Per Your Submitting, a Special Promotion on the Social Media Site (One Artwork/per Membership Year)
  • Δωρεάν Συμμετοχή στον Ετήσιο Διεθνή Διαγωνισμό Τέχνης WAA (Μετά την ολοκλήρωση της σελίδας της γκαλερί σας)
  • Free Artwork Diagnosis (One Piece of Art/per Membership Year) (Per Request and Submission)
  • Allowing to Use the WAA Logo for the Solo Show (A Pre-Approval Is Required)
  • The WAA Professional Recommendation Letter for Your Careers (Per Submission and Request)

The total annual fee is $45 YEARLY. After reviewing and evaluating the three artworks you submitted, we provide a Money Back Guarantee εάν δεν πληροίτε τα προσόντα για τη συνδρομή/φιλία του WAA*. Και μπορείτε να υποβάλετε ξανά αίτηση για τη συνδρομή WAA μετά από ένα χρόνο.
*Δείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Register for the Amateur Artist (Art Lover) Membership