Ως μέλος, χρειάζεται να πληρώσω για τη συμμετοχή μου στον Ετήσιο Διεθνή Διαγωνισμό Τέχνης WAA;

Όλοι οι διαγωνισμοί μας είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη μας εάν είναι διαθέσιμοι*.
*Ανατρέξτε στην ενότητα «Ο Ετήσιος Διεθνής Διαγωνισμός Τέχνης WAA» στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών για λεπτομέρειες.